read

Bilgisayar biliminde 6 gibi bir sayıyı 0000 0110 şeklinde binary olarak kodlarken negatif hali olan -6 sayısını binary olarak gösterebilmek için çeşitli teknikler oluşturulmuştur. Bu tekniklerin bazıları aşağıdaki gibidir.

Sign-Magnitude

Pozitif sayılar için MSB’nin değeri 0, Negatif sayılar için ise MSB’nin değeri 1 olur.

0000 0110 => +6
1000 0110 => -6

yani negatif sayıyı ifade edilmek için yukarıdaki gibi en soldaki bit 1 yapılmıştır.

1 bayt için unsigned gösterimdeki sayı aralığımız [0, 2^8-1 yani 255] iken sign-magnitude için [-127, 127] olmuştur.

Fakat bu gösterimle alakalı 2 problem mevcuttur.

2 farklı 0 gösterimi

-0 ve +0 olmak üzere 2 tane 0 gösterimi vardır.

0000 0000 => +0
1000 0000 => -0

Bu da mantıksal işlemlerde -0 ifadesinin true değerine denk gelmesine sebep olur.

Toplama veya çıkartma işlemlerinde karışıklık

  0000 0110 => +6
+ 1000 0110 => -6
-------------------
  1000 1100 => -12

Derleyicinin aritmetiksel işlemleri yapabilmesi için sayının signed veya unsigned olup olmadığını bilmesi gerekir. Doğrudan toplama veya çıkartma yapıldığında yukarıdaki gibi yanlış sonuç çıkar.

One’s Complement (Birin Tümleyeni)

Bütün bitlerin negatifi alınır yani 1’ler 0, 0’lar ise 1 olur. Bu şekilde MSB değeri 1’e eşit olur ve MSB değeri 1 iken sayının negatif olduğu bilinir.

0000 0110 => +6
1111 1001 => -6

[-127, +127] aralığındaki sayılar gösterilebilir.

Bu gösterimde de Sign-Magnitude da bulunan +0 ve -0 gösterimi sorunu mevcuttur.

 0000 0110 => +6
+ 1111 1001 => -6
-------------------
 1111 1111 => -0

Ayrıca end-around borrow denilen bir durum ortaya çıkar.

 0000 0110 => +6
− 0000 1010 => +10
-------------------
1 1111 1100 => -3

öyle ki artan 1’in sonuçtan çıkartılması gerekir.

− 0000 0001 => +1
-------------------
 1111 1011 => -4

-4 doğru sonuçtur.

Two’s Complement (İkinin Tümleyeni)

Bilgisayar biliminde kullanılan en yaygın tekniktir. One’s Complement ile aynı teknik uygulanır yani bütün bitlerin negatifi alınır. Farklı olarak sonuca 1 eklenir.

0000 0110 => +6
1111 1001 => -6 (One's Complement)
1111 1010 => -6 (Two's Complement)

Bu metod toplama, çıkartma işlemlerinde oldukça kolaylık sağlar.

2 farklı 0 gösterimi yoktur ve end-around borrow durumu ortaya çıkmaz. Negatif ve pozitif sayılar rahatlıkla toplanıp çıkartılabilir.

 0000 0110 => +6
+ 1111 1010 => -6
------------------
1 0000 0000 => 0

en soldaki taşan 1 değeri yok sayılır.

Bu yöntemle aralık [-128, +127] olur.

Excess-8

Sayılar sayı doğrusunun en sol köşesinden başlar. Yani 0000 0000 -128 değerini verirken. 1000 0000 0 değerini verir.

0000 0000 => -128
0000 0001 => -127
0111 1111 => -1
1000 0000 => 0
1000 0001 => 1
1111 1111 => 127

Blog Logo

Talha Zekeriya Durmuş


Published

Image

Talha Zekeriya Durmuş

Bir bilgisayar sevdalısı, Ankara Üniversiteli ve genç bir hayalperest.

Geri Dön