read

Uzun bir süredir bunu merak ediyordum dün ddili.org forumunda Ali Çehreli hocama bu soruyu yönelttim ve sağolsun nasıl yapılacağını gösterdi.

Öncelikle bir tane main.c adında dosya oluşturalım. İçerisine aşağıdaki c kodunu yazalım.

#include <stdio.h> 

void C_fonksiyonu(){
  printf("C_fonksiyonu çağırıldı\n");
}

int main(){
  int ll = D_fonksiyonu(1000);
  printf("%i\n", ll);
  return 0;
}

Bir tane de main.d adında dosya oluşturalım ve içerisine aşağıdaki kodları yazalım.

import std.c.stdio;;

extern(C) void C_fonksiyonu();

extern(C) int D_fonksiyonu(int val){
 C_fonksiyonu();
 printf("D_fonksiyonu çağırıldı\n");
 return val;
}

D dilindeki fonksiyonların çağırılış yöntemi C dilinden farklı olduğu için C fonksiyonunu import etmek için D kodunda extern(C) yapılması gerekiyor. Bu konuda daha detaylı bilgi için calling conventions şeklinde arama yapabilirsiniz veya c nin çağırma yöntemi olan __cdecl’ı araştırabilirsiniz.

Şimdi programı derleyeceğiz. Bunun için önce d kodunu object dosyasına

dmd main.d -c -ofmain_d.o

komutu ile çeviriyoruz ve daha sonra gcc’ye oluşturulan main_d.o dosyasını da gönderip c dosyası ile birlikte derliyoruz. Ayrıca druntime nimetlerinden yararlanabilmek için de phobos2 yi link ediyoruz.

gcc main_d.o main.c -omain -lphobos2

oluşturulan main dosyasını çalıştırınca aşağıdaki çıktıyı verecektir.

zack@drzack:~/Desktop/dc/d in c$ make
C_fonksiyonu çağırıldı
D_fonksiyonu çağırıldı
1000

Gördüğünüz gibi D dili ve C dili arasında istediğimiz gibi fonksiyonlara erişebiliyoruz.

Bu yazı için Ali Çehreli hocama tekrardan teşekkür ediyorum.

Kaynak kodu indirmek için: d in c.tar

C dilini D dili içerisinde kullanmak için ise: c in d.tar

Blog Logo

Talha Zekeriya Durmuş


Published

Image

Talha Zekeriya Durmuş

Bir bilgisayar sevdalısı, Ankara Üniversiteli ve genç bir hayalperest.

Geri Dön